Vanwege het natuurlijke en eenvoudige karakter van de dierenbegraafplaats is het niet de bedoeling om grote monumenten te plaatsen en het graf te bedekken met grind, betonbanden, kunststof afzettingen of andere materialen.
Op een natuurlijk ogende kei of een liggende stenen- of houten monumentje (maximaal 30 bij 40 cm groot) kan de naam van het geliefde dier met eventueel een aanvullende tekst aangebracht worden.

Het graf kan verder bescheiden aangekleed worden met wat bodem bedekkende beplanting passend bij omgeving, zoals klimop, maagdenpalm, varens, mossen, lelietjes van dalen, bloembolletjes of gewoon gras.

Wie toch het grafje uitbundiger wil aankleden met een groot monument en grind of een liggend plaatje verwijzen we graag door naar de collega dierenbegraafplaatsen in de omgeving die daar beter op ingericht zijn.